0901836168

Thẻ: gạch không nung

Việc sản xuất, sử dụng GKN không chỉ giúp giữ đất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần quan trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì thế, Thủ tướng đã phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung thay thế dần gạch nung đạt tỷ…